Song in the 4th ICBE Consultation DVD

Written by Henry Foken on .

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

4th Igorot Cordillera BIMAAK-Europe (ICBE) Consultation

                                                Dublin, Ireland

                                                17-20 May 2007

Bottom of Form

Song in the 4th ICBE Consultation DVD

“Inkami Masab-atan”

By Henry Foken (Lyrics and Melody)

Cho: Dong dong as idong ilay, Insinalidoma-ay (2x)

1.

Omey kami ad Ireland

Siya’y inkami masab-atan

Igorot Cordillera

Ugali’y nadomadoma

Oray into’y narpowan mi

Uray sino nan rigat mi

Ugaliy mi’y Cordillera

Ad-i kami masinsina

Cho:

2.

BIBAK-Ireland ay kailiyan

Incha met na-anusan

Mangsab-at sinan kailiyan

Inka mi in meetingan

Ugaliy ma-id pengpeng na

Ipeyas mis nan ongong-a

Cha-icha nan mangila

Igwa chas nan ton-od cha.

Cho:

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Archived Articles